संगणकाचा इतिहास | प्रश्नसंच 1

संगणका विषयाच्या प्रश्नसंचामध्ये आपले स्वागत आहे.

“Start Quiz” या बटनाचा वापर करुन सराव प्रश्नसंचामध्ये प्रवेश करु शकता.